• YARIM ALTIN
  1.542,70
  % 0,14
 • AMERIKAN DOLARI
  7,8352
  % 0,43
 • € EURO
  9,1624
  % 0,61
 • £ POUND
  10,0773
  % 0,55
 • ¥ YUAN
  1,1493
  % 0,38
 • РУБ RUBLE
  0,0987
  % 0,02
 • BITCOIN
  84069,430
  % -0,82
 • BIST 100
  1.128,32
  % 0,64
Devlet Hazine Arazilerinin 20 Yıl Kiralanması Yönetmeliği, Nasıl Kiralanır? Dilekçe Örneği

Devlet Hazine Arazilerinin 20 Yıl Kiralanması Yönetmeliği, Nasıl Kiralanır? Dilekçe Örneği

Devlet Arazilerinin 20 Yıl Kiralanması ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl yayınlanan yönetmelikle kiralama  ile ilgili usul ve esaslar yeniden belirlenmiş ve kira süresinin en fazla 20 yıl olabileceği ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca yönetmelikte kira bedellerinin nasıl hesaplanacağı ile ilgili hükümler de bulunmaktadır. Hazine arazisi kiralamak için ilgili kurumlara bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Hazine arazilerinin kiralanması için 3 farklı usul bulunmaktadır. Bu usuller;

 • Kapalı teklif usulü 
 • Açık teklif usulü
 • Pazarlık usulü olmaktadır.

Hangi arazilerinin hangi usuller ile kiralanabileceği T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ na bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer almaktadır. Kiralamaya açılan ve ihaleye sunulan ilanlar burada yer almaktadır. Kiralama ilanlarınaulaşabilir ve bu ilanları inceleyebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl da hazine arazilerinin kiralanabileceği ile ilgili bir yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmelik çerçevesinde kiralama süresi en fazla 10 yıl olabiliyordu. Ancak yeni tebliğ ile birlikte kiralama süresinin 20 yıla çıkarıldığı duyuruldu.

Kiralanacak olan hazine arazilerinin sınırları devlet tarafından belirlenmektedir. Orman arazisi dışında kalan ve bazı faaliyetler için elverişli olan bu araziler, Orman Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Enerji üretim ve dağıtım tesislerinin kurulması, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, turistik faaliyetler vb. için hazine arazileri belirli bir süre için kiralanabilmektedir. Süreler, faaliyet alanına göre değişmektedir.

Arazinin kiralanmış olması, üzerinde yapacağınız faaliyetlerin sınırsız olacağı ve istediğiniz şekillerde kullanabileceğiniz anlamına gelmemektedir. Süre dolduğunda arazi, tekrar devlet sınırlarına geçmektedir. Kiralama işlemi yapmak oldukça kolaydır. İlanları inceledikten sonra kiralamak istediğiniz alanı ifade eden bir dilekçe yazmalı ve Mal Müdürlüğü/Defterdarlık‘ a sunmanız gerekmektedir. Burada size bir form verilecektir. Formu eksiksiz olarak doldurduktan sonra Tapu Sicil Müdürlüğüne gidiniz. Formda yer alan ilgili bölümler doldurulduktan sonra nüfus kayıt örneği ile birlikte tekrar Defterdarlık ya da Mal Müdürlüğü’ ne teslim edilmesi gerekmektedir. Ecrimisil Hesaplama Tablosunu inceleyebilir ve kira bedelleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.


………. MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE

         İlimiz, ……… İlçesi, ……………………. Mahallesi’nde bulunan ……… ada ……… parsel no.lu ……………. m² yüz ölçümlü Hazineye ait taşınmazı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre ………………………………. olarak kullanmak üzere kiralamak istiyorum.

         Gereğini arz ederim.

                                                                                       ….. / ….. / …..

                                                                                     Ad Soyad (İmza)


Bu dilekçenin ilgili alanlarını doldurduktan sonra imzalayarak Mal Müdürlüğü/Defterdarlık’ a başvurunuzu yapabilirsiniz.

Hazine Arazisi Kiralama Şartları

Hazine arazilerinin kiralanması talebinde bulunan şahsa arazi kiralandıktan sonra, kira süresinin bitiminden itibaren satış işlemi de yapılabilir. Ancak kira şahsın talep etmesi üzerine, kira süresi sonunda hakkın sona ereceği ile ilgili bir şart da konulabilmektedir.

Google Reklam
 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Hazinenin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunulmak için kiralanması durumunda şahsın çiftçi olması
 3. Sürekli olarak en az 3 yıl süre itibari ile belde ya da bir köyde ikamet ediyor olması (Tarımsal yerleşime tabi olmuş alanlarda bu şart istisnai durum olarak kabul edilmektedir.)
 4. Hak sahibi olmak
 5. Ecrimisil borçlarının ödenmiş ya da taksitlendirilmiş olması

Bu şartların yanı sıra; hazine arazilerinin kiralanması için başvuran şahısların aile fertlerinin de arazilerinin olmaması, herhangi bir toprak sahibi olmayanların, 3 yıl süresince tarımsal faaliyet göstermesi durumunda, kiracılık ya da ortakçılık yapması durumunda ise kendisine hazine arazilerinin kiralanması konusunda öncelik tanınacaktır.

Hazine Arazilerinin Kiralanmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelikte kira oranlarının hesaplanması konusunda düzenleme yapılmıştır. Kanunun 12. maddesinde yer alan aynı aya göre değişim ibaresi 12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra Tarım Üretici Fiyat Endeksi oranlarının hesaplanmasında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim ibaresi, 12 aylık ortalama yüzde değişim olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra devlet ile kiracı arasında imzalanan sözleşmeden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi için eski kiracının talebi ve idarenin bu talebi kabul etmesi durumunda (otoparklar dışında) ilk sözleşme süresi baz alınmak kaydı ile 20 yıllığına kiralanabilir. Ancak bu noktada belirtmek gerekiyor ki kiralama süresi 20 yılı geçemeyecek  ve kiracının beyanı üzerine yapılacaktır. 

Kira süresi sonunda, kiralanan alan kiracının talebi üzerine satış işlemi yapılarak alınabilir. 1 yıldan uzun süren irtifak hakkı, kira sözleşmede diğer yıllarda yenileme olmaksızın hesaplama yapılır.

Hazine Arazisinin Eski Kiracısına Kiralanması

Şayet kiralanan arazinin kira süresi sona ermiş, ancak idare tarafından arazi ile ilgili idari ya da hukuki bir işlem söz konusu değilse, arazi tekrar 20 yılı geçmemek şartı ile eski kiracısına kiralanabilir. Burada, kiracının talebi esas alınmaktadır. Şayet kiracı süre bitmeden evvel yukarıdaki şekilde bir dilekçe hazırlar ve bu dilekçe ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğü’ ne başvurusunu yaparsa, bu durumda sözleşme yenilenebilir ve ek süre verilebilir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi tekrar yapılacak olan sözleşmede kiralama süresi maksimum 20 yıl olabilecektir. Ancak kira sözleşmelerine ortak alınması ya da sözleşmelerin başkalarına devredilmesi mümkün olmayacaktır. Kira Gelir Vergisi Ödüyor musunuz? içeriğimizi inceleyebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hangi Araziler Kiralanamaz?

Kiralanması mümkün olmayan hazine arazileri Bakanlık tarafından belirlenmiştir. 387 sayılı Tebliğ kapsamında idare kayıtları esas alınarak kiralama işlemi yapılabilmektedir. Kiralama işlemi yapıldıktan sonra kapsam dışında yer alan arazilerin kiralanmasına karar verilmesi durumunda ise, hazırlanan sözleşme idare tarafından yani tek taraflı olarak feshedilebilir. 

 • Kamusal faaliyetlerde kullanılacak olan taşınmazlar
 • Kıyı kanunu kapsamında bulunan ve belirli amaçlar dışında kullanılması yasak olan alanlar
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında olup bakanlık tarafından kiralanması uygun görülmeyen alanlar
 • Askeri yasak bölgeler
 • Orman Kanunu tarafından sayılan kiralanmayacak alanlar
 • İbadet yerleri
 • Devletin tasarrufunda bulunan özel bölgeler
 • Belediye kanunu tarafından belirlenen ve belediyelerin tasarrufunda bulunan alanlar
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsis edilmiş olan alanlar
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’ na tahsis edilmiş olan alanlar
 • Sit alanı olan ve devlet tarafından tasarruf altına alınmış olan alanlar
 • Maden kanunu kapsamında arama yapılacak olan alanlar
 • Yer altı suları, kaynak suları
 • Hak sahiplerine devir yapılması ancak devir için bazı işlemlerin yapılması beklenen alanlar

Kira Tutarları Nasıl Hesaplanır?

Tarımsal amaçlı faaliyet göstermek amacı ile kiralanan hazine arazilerinde ilk yıl ödenecek olan kira tutarı, kira tespit komisyonları tarafından hesaplanmaktadır. Komisyon tarafından belirlenen ecrimisil bedelin yarısı ilk yılki kira bedelini göstermektedir. Kira bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitlere de bölünebilir. Fakat burada farklı bir noktaya değinmek gerekiyor. Şayet ilk yıl kira bedelinin taksitle ödeneceği söylenirse bu durumda sözleşme imzalanmadan önce 1/4 tutarının ödenmesi gerekiyor. Kalan tutarın ise arazinin kiralandığı yıl içinde iki eşit taksitte ya da tek taksitle ödenmesi kararlaştırılabilmektedir.

Yine aynı yıl içerisinde olmak kaydı ile 3 eşit taksitte de ödeme yapılabilir. Taksitli ödemenin tercih edilmesi durumunda kira tutarlarına faiz uygulanmayacaktır.

Sözleşmenin Feshi Mümkün mü?

Yönetmelikte kira sözleşmelerini feshedilmesi mümkün olup aşağıdaki şartlara bağlanmıştır. 

 • İdare gerekli gördüğü durumlarda tek taraflı sözleşme feshi talebinde bulunabilir.
 • Kira süresinin sona ermesi durumunda faaliyetlerin durdurulması gerekiyor.
 • Tarafların sözleşmeye uygun olarak hareket etmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir.
 • Kiralanan alan amacı dışında kullanılırsa yine sözleşmenin feshi mümkün olacaktır.

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’ de yayınlanan tebliğ ile kira sürelerinin 20 yıla çıkarıldığı ifade edilmektedir. Yukarıdaki dilekçe ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kredi Hesaplama aracımız ile tüm bankaların faizlerini ve aylık ödeme planını görebilirsiniz.